Καρποί με φλοιό

 
Αμύγδαλο με Φλοιό
 
Φυστίκι με Φλοιό
 
Καρύδι με Φλοιό
 
Φουντούκι με Φλοιό